آدرس کارخانه

تهران – فیروزکوه
شهرک صنعتی فیروزکوه
خیابان باکری – خیابان حافظ شرقی
لاله15 – گلستان شمیم آرا

 

شماره تماس

 021-76459320
021-76459310

 

EMAILS

macform@ymail.com